Proceedy

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Baggrund

Du oplyses hermed om, at Proceedy ApS (herefter benævnt ”Proceedy”) behandler personoplysninger om dig i forbindelse med besøg på vores hjemmeside og gennem levering af vores online services.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Proceedy ApS

Fredens Torv 1, 2th.

8000 Aarhus C

CVR-nummer: 42333832

Mail: kontakt@proceedy.dk 

Web: https://proceedy.dk

+45 41 22 10 13

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Vi har ikke en databeskyttelsesrådgiver (DPO). Vi har derimod en person, der er ansvarlig for alle spørgsmål vedrørende Proceedys anvendelse af personoplysninger, og som håndterer eventuelle anmodninger eller klager fra registrerede. Du kan henvende dig med eventuelle spørgsmål til Aage Nielsen på gdpr@proceedy.dk

Formål

Anvendelsen af dine oplysninger sker med følgende formål:

  • Besøg på hjemmeside: Statistik, brugeroplevelse samt dokumentation af samtykker. Se vores cookiepolitik, hvis du ønsker yderligere detaljer.
  • Tilmelding til nyhedsbreve og markedsføring
  • Opfyldelse af aftalen om levering af Proceedys online services, herunder Produktforbedring og -optimering i forbindelse med feedback

 

Dele af oplysningerne vil i det relevante omfang blive anvendt til at opfylde lovbestemte pligter, herunder bogføringsloven og årsregnskabsloven.

Du kan trække dit samtykke tilbage gennem cookie-løsningen på hjemmesiden og ved afmelding af nyhedsbrev.

Kategorier af personoplysninger og hvor personoplysningerne stammer fra

Vi indsamler personoplysninger, der falder ind under artikel 6 i databeskyttelsesforordningen (almindelige personoplysninger).

De indsamlede personoplysninger fremkommer af tekniske spor gennem cookies og almindelige kontaktoplysninger i forbindelse med tilmelding til nyhedsbreve eller tilmelding til udbudte online services.

Typen af personoplysninger

Vi indsamler tekniske oplysninger som fx IP-adresse og kontaktoplysninger såsom navn, stilling, e-mail og telefonnummer på besøgende, der anmoder om adgang til tilbudte online services eller henvender sig på anden vis via e-mail eller kontaktformular.

Retsgrundlag

For at indsamle, anvende og eventuelt videregive personoplysninger, skal vi have et lovligt grundlag efter databeskyttelsesreglerne, herunder databeskyttelsesforordningen og -loven. 

  • Besøg på hjemmeside: Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke. Både databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a og cookiebekendtgørelsens § 3, stk. 1, kræver således, at vi indsamler dit samtykke.
  • Tilmelding til nyhedsbreve: Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke. Både databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a og markedsføringslovens § 10, stk. 1, kræver således, at vi indsamler dit samtykke.
  • Ved anvendelse af tilbudte online services: Når vi behandler personoplysninger til dette formål, sker behandlingen med baggrund i udførelsen af kontrakten, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vores databehandlere (IT-leverandører) modtager og behandler data baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

Alle databehandlere har vi indgået databehandleraftaler med på baggrund af myndighedernes seneste anbefalinger.

Overførsel til modtagere i tredjelande

Vi tilstræber ikke at overføre persondata til tredjelande. I de tilfælde hvor vi overfører personoplysninger til tredjelande udenfor EU sker det, hvor EU-Kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, eller til usikre tredjelande ved hjælp af EU-Kommissionens godkendte standardbestemmelser om databeskyttelse, således at overførslerne til enhver tid er underlagt fornødne eller passende garantier, så dine rettigheder som registreret er varetaget. Du kan ved henvendelse få en kopi heraf

Det tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret

Personoplysninger slettes løbende. Proceedy opbevarer som udgangspunkt ikke personoplysninger længere end nødvendigt i forhold til det formål, som indsamlingen af personoplysninger skal tjene, medmindre personoplysningerne skal opbevares af hensyn til lovgivning. Det kan eksempelvis dreje sig om bogføringsloven. I så fald opbevares personoplysningerne i 5 år efter, kontrakten er ophørt.

Dine rettigheder

Generelt

Du skal være opmærksom på, at det ikke er alle rettigheder, der kan anvendes i fuldt omfang i alle tilfælde. Eksempelvis sletter vi ikke oplysninger, som vi skal opbevare i henhold til lovgivningen, eller hvis vi af anden grund måtte være berettigede til fortsat at opbevare personoplysningerne.

Rettighederne

Du kan få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte eller mangelfulde personoplysninger.

Du kan få personoplysninger slettet.

Du kan kræve, at vi begrænser anvendelsen af personoplysningerne. Du kan også gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne. 

Du kan desuden få visse af dine personoplysninger overført digitalt (ret til dataportabilitet).

Vi er endeligt forpligtede til at underrette enhver modtager, som personoplysningerne er videregivet til, om enhver berigtigelse eller sletning eller begrænsning af behandlingen, medmindre dette viser sig umuligt eller er uforholdsmæssigt vanskeligt. Vi oplyser dig om, hvem der har modtaget en kopi af personoplysningerne, hvis du anmoder om det.  

Ønsker du at gøre brug af disse rettigheder, skal du henvende dig til os. Se kontaktoplysninger ovenfor.

Klage

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, bedes du sende en e-mail med detaljerne i din klage til ovenstående mail. Vi vil behandle klagen og vende tilbage. 

Du har også ret til at klage til Datatilsynet over Proceedys behandling af dine personoplysninger. Forinden en sådan klage vil vi sætte pris på at blive kontaktet.

For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet, henvises du til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Ændringslog

Version

Dato for aktivitet

Ændringer foretaget

1

16. August 2022

Offentliggjort persondatapolitikken

 

 

 

Find os her

Sociale medier

Nysgerrig på fremtidens digitale advokatbranche?