Nyheder

Digitale løsninger kan optimere arbejdsprocesser for advokaten

Karnovs brancherapport “Fremtidens jurist” fra 2021 giver et indblik i den juridiske branche, hvor særligt mental trivsel, COVID-19-pandemiens påvirkning, nye digitale løsninger samt nye virksomhedsstrukturer fylder meget.

Hos Proceedy er vi meget optaget af advokatens arbejdsgang, og af rapporten hæfter vi os særligt ved, at den digitale udvikling i den juridiske branche er blevet kickstartet under pandemien.

 

“Jeg tror, at det allervigtigste for forandring er sammenhængen mellem behovet for kvalitet og effektive juridiske ydelser og så advokaters store ønske om god work-life balance. Digitale løsninger, som kunne fjerne det “hjerneløse” arbejde ville være guld værd. Særligt eftersom det “hjerneløse” arbejde ofte kræver tilpasning og præcisionstjek. Her kan digitale løsninger hjælpe med at reducere fejl og sikre effektivitet.”  

Advokatens arbejde består af dybdegående juridisk arbejde, men der er også en del af den, som omfatter mere trivielle opgaver. Hjerneløst arbejde kan forstås som den tid, det tager at vente på den altid langsomme printer, som i øvrigt igen mangler blæk. De flere hundrede eller tusinde siders dokumenter, som skal organiseres, overstreges, genprintes og afleveres til kollegaen, der skal gøre det samme. Herefter skal dokumenterne selvfølgelig gemmes i et af de mange ringbind. En tidslinje over en sags forløb laves i hånden, hvor en ny information melder sig midt i sagens forløb, hvilket den gør efter sagens mange hændelser allerede er tilføjet – man må nu starte forfra. Det er blot nogle af de arbejdsopgaver, som digitalisering kan optimere for advokaten.

Vi har i vores undersøgelse af advokatbranchen været i kontakt med flere advokater, som påtaler problematikken i noget af det arbejde, der for nogle kan opleves som tidsspild. Nogle giver udtryk for, at de ikke føler, at de kan “være bekendt” at fakturere for, hvad der for klienten kan virke som unødvendige timer, som de bruger på disse opgaver.  Derudover har vi været i kontakt med flere jurastuderende, som ofte er dem der sættes til at printe, scanne og lave de første grovsorteringer af en sag. Vi har i den forbindelse lavet et interview med Johanne, som er jurastuderende på 4. Semester på Aarhus Universitet og er studentermedhjælper på et advokatkontor. 

Noget af det såkaldte hjerneløse arbejde, som vi beskriver ovenfor, har Johanne også stor erfaring med. Forinden sit arbejde som studentermedhjælper, arbejdede hun nemlig fuldtid som piccoline på et advokatkontor. Her brugte hun omtrent 40% af sin fuldtidsarbejdsuge på “hjerneløst arbejde” – og her taget i betragtning, at de var tre piccoliner ansat. Derudover havde hun også hænderne i arkivsager, der fyldte flere flyttekasser, og hvor systemet deri var nøje nedskrevet i hånden. Johanne er meget bevidst om, at jurister og advokater er meget konservative, og derved er der mange ting, som foregår analogt.

Men hvorfor er jurister og advokater så konservative og ikke digitale? Johanne oplever følgende:

“Jeg tror der er mange ting, fx ift. sagsbehandlingen der kunne digitaliseres, men hvor det på nuværende tidspunkt er nemmere at gøre det analogt, fordi det er det eneste, man kender til, og da det ofte er tidskrævende at sætte sig ind i nye IT-systemer.”

 

Dette oplever vi som en generel tendens – “det eneste man kender til” og “tidskrævende at sætte sig ind i nye IT-systemer”. Samme udtalelser har vi hørt fra advokater, som vi har talt med i forbindelse med vores undersøgelse. Samtidig hører vi også et klart ønske om at komme nogle af de konservative arbejdsgange til livs og opnå en mere digitaliseret hverdag i advokatbranchen. 

Nye IT-systemer kan for mange virke skræmmende, men det er også vigtigt at huske på, at ikke alle IT-systemer nødvendigvis er så omfattende, som man måske forestiller sig. 

Forandring kræver tilvænning – det må være nøgleordene i forhold til, hvordan advokatens arbejdsgange skal digitaliseres og dermed forbedres og optimeres. Digitale løsninger kan erstatte og optimere arbejdsopgaver og arbejdsprocesser for advokaten, således dyrbar tid kan udnyttes til det vigtige dybdegående arbejde med sagen.

Du kan læse hele rapporten “Fremtidens jurist 2021” 

Læs også vores artikel “Verdensmeste hjælper med at udvikle software”

 

 

Find os her

Sociale medier

Nysgerrig på fremtidens digitale advokatbranche?