Nyheder

Interview med Andreas Leidesdorff

Proceedy har haft fornøjelsen af at lave et interview med Andreas Leidesdorff, som er advokat og partner i advokatfirmaet Leidesdorff & Lund. I den anledning spurgte vi ind til hans nuværende arbejdsgange og forhold til digitalisering i advokatbranchen. Derudover ønskede vi at få hans personlige mening om Proceedy Timeline, og hvorvidt han vurderer, at løsningen kan optimere arbejdsgange for ham og andre advokater. 

Andreas påpeger, at når Leidesdorff & Lund modtager en sag, forsøger de at skabe et overblik som det første. Især større sager kræver et overblik, hvilket Andreas understreger, kan være en udfordring. Udfordringen opstår ved, at sager løbende udvikler sig og Andreas må til og fra sagen, og derfor er det vigtigt, at overblikket vedligeholdes. En anden udfordring er delingen af informationer mellem kollegaer, da dette ofte er meget tidskrævende. Andreas beskriver, at delingen på nuværende tidspunkt foregår ved at vedhæfte filer i en mail med en tilhørende beskrivelse, der forklarer sammenhængen mellem filerne. 

I forbindelse med de udfordringer, som Andreas oplever ved de interne arbejdsgange, vurderer han at Proceedy Timeline kan hjælpe med at holde overblik i takt med, at sager udvikler sig over tid. Desuden kan Andreas med Proceedy Timeline nemt dele informationer med sine kollegaer. 

“Vi er altid på udkig efter nye metoder, som kan forbedre vores arbejdsgang inden for juraen, således flere og flere arbejdsgange kan gøres digitale. Det tror vi på, er med til at hjælpe, ikke kun os, men også vores klienter.” udtaler Andreas.

Andreas har tiltro til digitale løsninger og ønsker at optimere egne arbejdsgange med de muligheder digitale løsninger giver ham. Andreas har høje forventninger til Proceedy Timeline. 

Derudover har Andreas også en forhåbning om, at Proceedy Timeline kan være et hjælperedskab til at fremlægge sager i retten. Han vurderer, at tidslinjer i retten ikke er særlig udbredt til at præsentere og anskueliggøre sagens forløb. Andreas oplever en mangel på redskaber, som kan bruges til at illustrere, hvordan en sag hænger sammen. 

Afslutningsvist spurgte vi Andreas, om han ville anbefale Proceedy Timeline, hvortil han svarede:

“Ja. Ud fra det kendskab jeg har til Proceedy på nuværende tidspunkt, vil jeg absolut anbefale Proceedy til andre advokater. Jeg tror, at det er noget vores branche kan få kæmpe stor glæde af i forbindelse med især sagens forberedelse.”

For Proceedy er et samarbejde med vores brugere enormt vigtigt, da det er på den måde, vi udvikler vores løsning bedst muligt. Vi er derfor glade for samarbejdet med Andreas Leidesdorff, og vi sætter stor pris på den feedback og ikke mindst tiltro, han har til os og Proceedy Timeline.

Ønsker du at høre mere om Proceedy Timeline, og hvordan løsningen kan være relevant for dig? Følg nedenstående link eller følg os på LinkedIn.  

https://proceedy.dk/vilduvidemere/

Find os her

Sociale medier

Nysgerrig på fremtidens digitale advokatbranche?